top of page

Licencijavimas

Muzikinio turinio autorių teisių atsakomybės atsisakymas (sąžiningas naudojimas) pagal 1976 m. Autorių teisių įstatymo 107 skirsnį leidžia „sąžiningai naudoti“ tokiais tikslais kaip kritika, komentarai, naujienų pranešimai, mokymas, stipendijos ir tyrimai. Sąžiningą naudojimą leidžia autorių teisių įstatymai, kurie kitu atveju galėtų pažeisti autorių teises. Ne pelno, švietimo ar asmeninio naudojimo tikslas yra sąžiningas naudojimas. *Ši radijo stotis demonstruoja maišymo įgūdžius ir menininko muzikinę kūrybą. Visas garso įrašas buvo įsigytas teisėtai.* Autorių teisių pareiškimas: šie takeliai nepažeidžia autorių teisių įstatymų. Ši stotis skirta tik pramogai; pelno negaunama. Visa muzika yra jos atitinkamo savininko (-ų) autorių teisių saugoma nuosavybė.

Tik reklaminiam naudojimui

Autorių teisių pažeidimas nenumatytas

Skaitmeninis platinimas

Siųskite takelius adresu Demos@Deephouserecords.com

Visai platinamai muzikai reikalingas nuosavybės įrodymas.

 

Retro Microphone
bottom of page