top of page

Disclaimer

WDHR radijo skaitmeninio transliavimo tinklo ® paslaugų teikimo sąlygos („Sutartis“) pratęstos

 

WDHR radijo skaitmeninio transliavimo tinklas ®  Web Site (toliau – svetainė) yra internetinė informacijos paslauga, kurią teikia DHR, Inc, Deep House Records ir WDHR Radio Broadcasting Digital Network ® („WDHR Radio Digital Broadcasting“). Tinklas ® “), jei laikotės toliau nurodytų sąlygų. PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠĮ DOKUMENTĄ PRIEŠ PRIEŠ PASIEITI AR NAUDOJANT SVETAINE. APSEIGAME ARBA NAUDODAMI SVETAINE, JUS SUTINKATE LAIKYTI TOLIAU TOLIAU NUSTATYTŲ SĄLYGŲ IR SĄLYGŲ. JEI NENORITE LAIKOTIS ŠIŲ SĄLYGŲ IR SĄLYGŲ, NEGALITE PRIEIGTI SVETAINĖS IR NAUDOTI JOS. WDHR radijo skaitmeninio transliavimo tinklas ®. GALI BET KADA PAKEISTI ŠIĄ SUTARTĮ, IR TOKI PAKEITIMAI ĮSIgalioja IŠ karto, PAKEISTĄ SUTARTĮ PASKELBINANT SVETAINE. JŪS SUTINKATE PERIODISKAI PERŽIŪRĖTI SUTARTĮ, KAD ŽINOTE APIE TOKIUS PAKEITIMUS, IR JŪSŲ NUOLATINĖ PRIEIGA AR SVETAINĖS NAUDOJIMAS BŪS LAIKOMAS SUSITIKIMU SU PAKEISTAS SUTARTIS.

 

1. Autorių teisės, licencijos ir idėjų pateikimas.

 

Visas svetainės turinys yra saugomas tarptautinių autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų. Autorių teisių ir prekių ženklų savininkai yra DHR, Inc., Deep House Records, WDHR Radio Digital Broadcasting Network®, jos filialai arba kiti trečiųjų šalių licencijų išdavėjai. NEGALITE JOKIU BŪDU KEISTI, KOPIJUOT, ATGAUTI, ATSAKOTI, ĮKELTI, SKELBTI, PERDUOTI AR PLATINTI SVETAINĖS MEDŽIAGOS, ĮSKAITANT TEKSTĄ, GRAFIKĄ, KODĄ IR (ARBA) PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. Galite spausdinti ir atsisiųsti medžiagos dalis iš skirtingų svetainės sričių tik savo nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad sutinkate nekeisti ir nenaikinti jokių autorių teisių ar nuosavybės pranešimų iš medžiagos. Jūs sutinkate suteikti WDHR Radio Digital Broadcasting Network ® neišskirtinę, nemokamą, pasaulinę, nuolatinę licenciją su teise sublicencijuoti, atgaminti, platinti, perduoti, kurti išvestinius kūrinius, viešai rodyti ir viešai atlikti. bet kokią medžiagą ir kitą informaciją (įskaitant, be apribojimų, joje esančias idėjas naujiems ar patobulintiems produktams ir paslaugoms), kurią pateikiate bet kuriai viešai svetainės sričiai (pvz., skelbimų lentose, forumuose ir naujienų grupėse) arba el. paštu WDHR radijui. Skaitmeninio transliavimo tinklas ® visomis priemonėmis ir bet kokiomis dabar žinomomis ar vėliau sukurtomis laikmenomis. Taip pat suteikiate WDHR Radio Digital Broadcasting Network ® teisę naudoti jūsų vardą su pateikta medžiaga ir kita informacija bei su visa reklamine, rinkodaros ir reklamine medžiaga. Jūs sutinkate, kad neturėsite reikalavimo kreiptis į WDHR radijo skaitmeninio transliavimo tinklą ®   dėl bet kokių tariamų ar faktinių nuosavybės teisių, susijusių su jūsų ryšiu su WDHR ® skaitmeninio transliavimo tinklu, pažeidimo ar pasisavinimo.


„TrafficServer 1.01“ PREKIŲ ŽENKLAI.

 

Leidiniai, produktai, turinys ar paslaugos, minimos čia arba svetainėje, yra išskirtinės DHR, Inc. ir WDHR Radio Digital Broadcasting Network®. Kiti Svetainėje minimi produktų ir įmonių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai, DEEP HOUSE RECORDS, DHR ir WDHR Radio Digital Broadcasting Network® paslaugų ženklai arba prekių ženklai.

 

2. Svetainės naudojimas.


Jūs suprantate, kad, išskyrus informaciją, produktus ar paslaugas, nustatytas kaip teikiamas WDHR radijo skaitmeninio transliavimo tinklo ®, WDHR radijo transliavimo skaitmeninio tinklo ®  neveikia, nekontroliuoja ir nepatvirtina jokios informacijos, produktai , ar bet kokiu būdu teikiamas paslaugas internete. Išskyrus WDHR Radio Digital Broadcasting Network® – identifikuotą informaciją, produktus ar paslaugas, visą informaciją, produktus ir paslaugas, siūlomus per Svetainę arba internete, paprastai siūlo trečiosios šalys, nesusijusios su WDHR Radio Digital Broadcasting Network®. Taip pat suprantate, kad WDHR Radio Digital Broadcasting Network ® negali garantuoti ir negarantuoja, kad failuose, kuriuos galima atsisiųsti iš Svetainės, nebus infekcijų ar virusų, kirminų, Trojos arklių ar kito kodo, turinčio užterštos ar destruktyvios savybės. Jūs esate atsakingi už pakankamų procedūrų ir kontrolinių punktų įgyvendinimą, kad atitiktumėte jūsų konkrečius duomenų įvesties ir išvesties tikslumo reikalavimus, ir už Svetainėje nepriklausančių priemonių palaikymą, kad būtų galima atkurti prarastus duomenis.


JŪS PRISIIMITE VISIŠKĄ ATSAKOMYBĘ IR RIZIKĄ UŽ NAUDOJIMĄ SVETAINE IR INTERNETU. WDHR Radio Digital Broadcasting Network ® TEIKIA SVETAINĘ IR SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ, TOKIĄ, KOKIA YRA, IR NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, PAREIŠKIMŲ AR JOKIŲ PATVIRTINIMŲ (ĮSKAITANT NEAPribojančias GARANTIJŲ GARANTIJŲ PAVADINIMAS KONKRETUS TIKSLAS) DĖL PASLAUGOS, JOKIOS PREKIŲ INFORMACIJOS AR PASLAUGOS, TEIKIAMŲ PER PASLAUGĄ AR INTERNETĄ BENDRAI, IR WDHR Radio Digital Broadcasting Network ® NEBŪS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS IŠLAIDAS AR ŽALĄ, SUSIJUSIUS DĖL PASLAUGOS. TIK JŪSŲ ATSAKOMYBĖ VERTINTI VISŲ NUOMONIŲ, PATARIMŲ, PASLAUGŲ, PREKIŲ IR KITOS INFORMACIJOS, PATEIKTOS PER PASLAUGA AR BENDRAI INTERNETE, TIKSLUMĄ, IŠSAMUMĄ IR NAUDINGUMĄ. WDHR radijo skaitmeninio transliavimo tinklas ®  NEGARANTUOJA, KAD PASLAUGA BUS NEPERTRAUKTA AR BE KLEDŲ ARBA BUS IŠTAIKUSI PASLAUGOS TRŪKAI.

 

TOLIAU SUPRATOKITE, GRYNAS INTERNETO PRIGIMTIS YRA NEREEDEGUOTOS MEDŽIAGOS, KURIOS KAI KURIOS YRA SEKSUALIAI AIKRI ARBA GALI JUMS ĮKEITI. JŪSŲ PRIEIGOS PRIE TOKIOS MEDŽIAGOS ATLIKITE JŪSŲ RIZIKA. WDHR radijo skaitmeninio transliavimo tinklas ® NEKONTROLIUOJA IR JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ TOKIĄ MEDŽIAGĄ.

 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 

JOKIU ATVEJU WDHR Radio Digital Broadcasting Network ® NEBUS ATSAKOMYBĖ UŽ (I) JOKIĄ ATTITINKĄ, SESEMINIĄ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET JOKIŲ APSAUGŲ, ŽALĄ, DĖL PELNO, VERSLO NUTRAUKIMO ARBA PROGRAMOS NUTRAUKIMŲ ) DĖL NAUDOJIMOSI PASLAUGA ARBA NESEGĖJIMO NAUDOTI PASLAUGA AR BET KOKIOS INFORMACIJOS, AR OPERACIJŲ, PATEIKTŲ SU PASLAUGA ARBA ATSISIUNČIŲ IŠ PASLAUGOS, ARBA BET TOKIOS INFORMACIJOS AR PASLAUGOS VĖLAVIMO. NET JEI WDHR Radio Broadcasting Digital Network ® ARBA JOS ĮGALIOTIEJI ATSTOVAI BUVO ĮSPĖTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ ARBA (II) BET KOKIŲ PAREIŠKŲ, PRISIJUSIŲ DĖL KLAIDŲ, NETEIKIMŲ ARBA KITŲ PASLAUGŲ PASLAUGŲ ARBA NETEIKIAMŲ ATSIŽVELGIMUI. . KADANGI KAI KURIOS VALSTYBĖS NEGALIMA ATSAKYTI AR APRIBOTI ATSAKOMYBĘ UŽ SESEMINIUS AR ATSITIKTINIUS ŽALUS, JUMS GALI NETAIKOMA AUKŠČIAUSIAI APRIBOJIMAI. TOKIOSE VALSTYBĖSE WDHR Radijo skaitmeninio transliavimo tinklo ® ATSAKOMYBĖ APRIBOJA DIDŽIAUSIAS ĮSTATYMAis.

 

WDHR Radio Digital Broadcasting Network ® neprisiima jokių pareiškimų dėl kitų, kuriuos galite pasiekti per šį tinklą arba kurie gali pateikti nuorodą į šią svetainę. Kai lankotės ne WDHR radijo skaitmeninio transliavimo tinklo ® svetainėje, supraskite, kad ji nepriklauso nuo DHR, Inc. ir nuo WDHR Radio Digital Broadcasting Network ®. nekontroliuoja tos svetainės turinio. Be to, nuoroda į WDHR Radio Digital Broadcasting Network® svetainę nereiškia, kad WDHR Radio Digital Broadcasting Network® patvirtina arba prisiima atsakomybę už tokios svetainės turinį ar naudojimą.

 

3. Žalos atlyginimas.


Jūs sutinkate atlyginti WDHR Radio Digital Broadcasting Network®, jo pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus, licencijų išdavėjus, tiekėjus ir bet kokius trečiųjų šalių informacijos teikėjus nuo visų nuostolių, išlaidų, žalos ir žalos atlyginimo, ginti ir apsaugoti nuo jų. išlaidas, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, atsiradusias dėl bet kokio šios Sutarties pažeidimo (įskaitant aplaidų ar neteisėtą elgesį) jums ar bet kuriam kitam asmeniui, besinaudojančiam Paslauga.

 

4. Trečiųjų šalių teisės.


2 dalių (Naudojimasis paslauga) ir 3 (Žalos atlyginimas) nuostatos yra naudingos WDHR Radio Broadcasting Digital Network® ir jos pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, agentams, licencijų išdavėjams, tiekėjams ir bet kokiems trečiųjų šalių informacijos teikėjams. Aptarnavimas. Kiekvienas asmuo arba subjektas turi teisę savo vardu reikalauti ir vykdyti šias nuostatas tiesiogiai prieš jus.

 

5. Terminas; Nutraukimas.


Bet kuri šalis gali bet kada nutraukti šią Sutartį be įspėjimo. 1 (Autorių teisės, licencijos ir idėjų pateikimas), 2 (Paslaugos naudojimas), 3 (Žalos atlyginimas), 4 (Trečiųjų šalių teisės) ir 6 (Įvairūs) punktų nuostatos galioja ir nutraukus šią Sutartį.

 

6. Streamrippers.

 

Netinkamai naudojant svetainę WDHR Radio Digital Broadcasting Network® visam laikui bus uždrausta prieiga prie svetainės.

 

7. Įvairūs.


Visa ši Sutartis bus reglamentuojama ir aiškinama pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus, taikomus Jungtinėse Amerikos Valstijose sudarytoms ir vykdomoms sutartims. Jūs sutinkate, kad bet koks teisinis veiksmas arba procesas tarp WDHR Radio Digital Broadcasting Network ® ir jūsų bet kokiu tikslu, susijusiu su šia Sutartimi arba šalių įsipareigojimais pagal šią sutartį, bus iškeliamas išimtinai federaliniame ar valstijos kompetentingos jurisdikcijos teisme, sėdinčiame Jungtinėse Amerikos Valstijose. Bet koks ieškinio ar ieškinio pagrindas, susijęs su Paslauga, turi būti pradėtas per vienerius (1) metus nuo ieškinio ar ieškinio pagrindo atsiradimo arba tokio reikalavimo ar ieškinio senaties termino pasibaigimo. WDHR radijo skaitmeninio transliavimo tinklas ®  negebėjimas primygtinai reikalauti arba vykdyti griežtą bet kurios šios Sutarties nuostatos vykdymą nėra suprantamas kaip bet kokios nuostatos ar teisės atsisakymas. Nei šalių elgesys, nei prekybos praktika negali pakeisti jokios šios Sutarties nuostatos. WDHR Radio Digital Broadcasting Network ® gali perleisti savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį bet kuriai šaliai bet kuriuo metu be įspėjimo.

Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos čia, yra saugomos.

Retro Microphone
bottom of page